JANZ Kennis & Advies steekt VTC Dames II in het nieuw

JANZ Kennis & Advies steekt VTC Dames II in het nieuw

Het tweede damesteam van tennisclub VTC is bij het begin van de nieuwe competitieronde voorzien van nieuwe tenues.

JANZ Kennis & Advies uit Veenendaal heeft zich als kledingsponsor verbonden aan het team. JANZ is een jonge organisatie met expertise op het gebied van bedrijfskunde én onderwijs. Jannie Takkebos, oprichtster van het bedrijf, vertelt: ‘Ons team biedt oplossingen in project-en procesmanagement, daarnaast verzorgen we diverse trainingen via de JANZ Academie. Dit alles binnen de driehoek van onderwijs, overheid en arbeidsmarkt, waar onze voornaamste expertise ligt. We zijn er als JANZ trots op dit jaar sponsor te zijn van Dames II, we gaan voor een mooi seizoen vol hoogtepunten.’
Het damesteam dat dit jaar uitkomt in de eerste klasse van de zaterdagcompetitie, heeft als doelstelling zich te mengen in de titelstrijd. 

Op de foto van links naar rechts: Wieteke van Hunnik, Jannie Takkebos, Sandra Stuivenberg, Anouke Visser, Marjanne Abbes en Marielle Franck

10-04-2017

JANZ

info@janz.nl

Projecten
Procesmanagement
06 - 13 54 69 96
j.takkebos@janz.nl

Procesmanagement
Academie
06 - 10 55 50 28
r.vanoort@janz.nl

Postadres
Postbus 650
3900 AR Veenendaal

ACADEMIE - De sector loonwerk investeert in bedrijven door het aanbieden van gratis incompany communicatietrainingen

Op initiatief van de sociale partners van de loonwerksector biedt de sector vanuit het project Mooi Vak Man! de incompany training ‘Klare Taal’ aan loonwerkbedrijven aan. 25 bedrijven in de sector kunnen van dit aanbod gratis gebruik maken.

Het doel van de training is om de duurzame inzetbaarheid van werknemers in de sector te bevorderen en ze met plezier naar het werk te laten gaan. In drie dagdelen komen de onderwerpen effectief communiceren, het voeren van functioneringsgesprekken, de maatschappelijk ontwikkelingen en de balans tussen werk en privé aan bod.

Het eerste deel van de training heeft betrekking op hoe de communicatie op het bedrijf verloopt, zowel onderling als richting de klanten. Doel is om medewerkers beter te laten communiceren. Belangrijk uitgangspunt hierbij is medewerkers te leren wat je met effectief communiceren kunt bereiken.

Het voeren van functioneringsgesprekken is op veel bedrijven in de loonwerksector (nog niet of deels) aan de orde. In dit onderdeel worden bedrijven op weg geholpen dit vorm te geven binnen het bedrijf. Het nut van functioneringsgesprekken komt vanzelfsprekend aan bod evenals dat er praktische tools worden aangereikt om zowel werkgevers als werknemers hiermee op weg te helpen.

Het onderwerp maatschappelijke ontwikkelingen is bedoeld om het bewustzijn van bedrijven en medewerkers te prikkelen. Het betreft naast de maatschappelijke ontwikkelingen ook economische en technologische ontwikkelingen die van invloed zijn dan wel worden op het bedrijf. Blijvende scholing en ontwikkeling van medewerkers zijn belangrijke thema’s in dit onderdeel.

JANZ mag als één van de betrokken partijen bovenstaande trainingen de komende periode verzorgen. Het is een opdracht die ons past als een jas en aansluit bij onze bedrijfsfilosofie: bedrijven en medewerkers op een praktische en prikkelende wijze naar een hoger niveau brengen. 

Voor meer informatie over Mooi Vak Man! zie www.mooivakman.nl

11-07-2017
Sociale partners loonwerk bieden leerlingen van de opleiding Groen, Grond en Infra extra praktijkdagen aan

Sociale partners loonwerk willen leerlingen van de opleiding Groen, Grond en Infra extra praktijktraining en -ervaring aanbieden op loonwerkbedrijven in de regio.

Leerlingen krijgen door de praktijkdagen de gelegenheid om ervaring op te doen met machines waar ze in hun opleiding of op hun stagebedrijf niet mee te maken krijgen. Daarmee worden ze breder inzetbaar, denk bijvoorbeeld aan het hijsen met grondverzetmachines of werken met grote spuitmachines. Ook is het op deze manier mogelijk om adequaat te reageren op trends en ontwikkelingen in de sector en dit op een praktische manier in te steken.
Leerlingen krijgen door de praktijkdagen de gelegenheid om op verschillende loonwerkbedrijven “in de keuken te kijken”. Hierdoor krijgen ze een beter beeld van wat de sector te bieden heeft en welk werk het beste bij ze past.

De sociale partners willen graag de praktijkdagen aanbieden vanuit het project ‘Leren door de praktijk te ervaren’. Doel van het project is om samenwerkingsverbanden op te zetten van opleidingen loonwerk en enkele praktijkbedrijven in de regio. Samen zorgen zij voor een programma van praktijkdagen dat onderdeel uitmaakt van de opleiding. Alle leerlingen (zowel BOL als BBL) zullen jaarlijks aan enkele praktijkdagen kunnen deelnemen.

JANZ ondersteunt de sociale partners van de sector loonwerk bij de uitvoering van dit project. De komende weken wordt het traject met de scholen afgestemd en zal worden gezocht naar voldoende geschikte praktijkbedrijven. Vervolgens zal er vanuit de samenwerking tussen scholen en bedrijven een programma van trainingen worden afgestemd. 

17-05-2017
De sector bos en natuur investeert in verbinding met het onderwijs

De sociale partners van de sector bos en natuur willen in de toekomst graag meer verbinding met het onderwijs realiseren. Het uitgangspunt is om een optimale aansluiting te creëren om nu en in de toekomst snel en adequaat in te spelen op de ontwikkelingen van de sector.

De sector bos en natuur is een relatief kleine sector. Binnen nu en 10 jaar krijgt de sector te maken met vergrijzing en zal er naar verwachting een personeelstekort ontstaan. Om hier op lange termijn op in te spelen ontkomt de sector er niet aan om maatregelen te nemen die zowel op onderwijs als op de arbeidsmarkt zelf zijn gericht.

De wens van de sector is om een zo praktisch mogelijke aansluiting met de scholen te bewerkstellingen. Om een structurele verbinding tot stand te brengen zal een stabiel netwerk worden gecreëerd waar beide partijen op kunnen bouwen. Er zijn meerdere voorbeelden van een duurzame samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs die voor beide partijen veel toegevoegde waarde levert en waar innovatieve initiatieven worden ontplooid.

JANZ ondersteunt de sociale partners van de sector bos en natuur bij de uitvoering van dit traject. De komende maanden wordt een nulmeting uitgevoerd naar de huidige stand van zaken omtrent opleidingsaanbod en samenwerking onderwijs en bedrijfsleven. Dit is vervolgens het startpunt om de aansluiting te optimaliseren. 

17-04-2017
JANZ Kennis & Advies steekt VTC Dames II in het nieuw

Het tweede damesteam van tennisclub VTC is bij het begin van de nieuwe competitieronde voorzien van nieuwe tenues.

JANZ Kennis & Advies uit Veenendaal heeft zich als kledingsponsor verbonden aan het team. JANZ is een jonge organisatie met expertise op het gebied van bedrijfskunde én onderwijs. Jannie Takkebos, oprichtster van het bedrijf, vertelt: ‘Ons team biedt oplossingen in project-en procesmanagement, daarnaast verzorgen we diverse trainingen via de JANZ Academie. Dit alles binnen de driehoek van onderwijs, overheid en arbeidsmarkt, waar onze voornaamste expertise ligt. We zijn er als JANZ trots op dit jaar sponsor te zijn van Dames II, we gaan voor een mooi seizoen vol hoogtepunten.’
Het damesteam dat dit jaar uitkomt in de eerste klasse van de zaterdagcompetitie, heeft als doelstelling zich te mengen in de titelstrijd. 

Op de foto van links naar rechts: Wieteke van Hunnik, Jannie Takkebos, Sandra Stuivenberg, Anouke Visser, Marjanne Abbes en Marielle Franck

10-04-2017
Uitbreiding van team JANZ!

Per 1 maart is het team van JANZ verder uitgebreid met de komst van een nieuwe collega, in de persoon van Annemarie de Mooij. Op deze manier kunnen wij onze opdrachtgevers steeds beter gaan bedienen.

Wij kennen Annemarie al langer als een deskundige en integere partner en zij is dan ook een zeer welkome aanvulling op ons team. Uiteraard brengt zij de nodige deskundigheid met zich mee en als gespecialiseerd onderwijskundige zal zij met name actief zijn voor JANZ projecten en JANZ procesmanagement. Annemarie is jarenlang betrokken geweest bij projecten als de ontwikkeling van de nieuwe kwalificatiestructuur (EZ/OC&W), het project Arbeidsmarktinformatie (EZ) en Stagebox (OC&W) en heeft veel ervaring met dit type projecten en processen. Ook is zij al ‘een bekende’ in de betrokken sectoren. 

Annemarie: “Als onderwijskundige ben ik al meer dan tien jaar betrokken bij (de ontwikkeling van) het onderwijs, met als specialisatie het middelbaar beroepsonderwijs. Eén van de uitdagingen in het onderwijs is om, naast de dagelijkse gang van zaken, concreet uitvoering te geven aan strategische- en beleidsdoelstellingen (soms geformuleerd en verplicht vanuit de overheid). Bijvoorbeeld op het gebied van verbinding tussen bedrijfsleven en onderwijs. Vanuit mijn ervaring en expertise geef ik hier graag concreet handen en voeten aan.” 

Wij wensen Annemarie heel veel succes en plezier bij JANZ!

07-03-2017