Referenties

Referenties

ProjectenProcesmanagement Academie
Individuele bedrijven, ministeries van OC&W, EZ en SZW, sociale partners diverse sectoren en brancheorganisatiesMinisterie van OC&W, MBO- scholen en VMBO-scholen, gemeenten en individuele bedrijvenIndividuele organisaties in diverse sectoren 
 

Herziening kwalificatiestructuur en de ontwikkeling van de BKS (ministerie van OC&W)
Training en opleiding dan wel begeleiding junior procesmanagers
Communicatietraining
Coördinatie en uitvoering sectorplan loonwerk, onderdeel van het sectorplan Agrarisch en Groen (Sociale partners loonwerk en ministerie van SZW)Herstructuring sales- en maintenance/engineeringsafdeling
Acquisitietraining
Uitvoering praktische sectororiëntatie in het VMBO (AOC Raad en ministerie van OC&W)Begeleiding en ondersteuning m.b.t. recruitment bij een machinefabriekIndividuele begeleiding/coaching medewerkers
Uitvoering project 'Nature fits all' (Sociale partners bos en natuur)Scan huidige organisatie en ontwikkeling procesarchitectuur
Training verandermanagement
Uitvoering project 'Leren door de praktijk te ervaren' (Sociale partners loonwerk)Faciliteren van het afstemmingsproces onderwijs en bedrijfsleven betreffende aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt (zowel landelijk als regionaal)
Training in het voeren van functioneringsgesprekken
Ondersteuning bij de ontwikkeling en uitvoering van het groene convenant, de coalitie tussen alle groene werkgeverspartijen Interim manager recruitment chemisch productiebedrijf

Reorganisatie: ondersteuning en begeleiding werving nieuwe medewerkers, o.a. arbeidsmarktcommunicatie, inkoop van dienstverlening, afstemmen van afspraken en controle naleving

 Outplacement opdrachten individueel en collectief in de technische sector op diverse niveaus - van werk naar werk
 
 Opzetten van De Groene Academie: ontwikkeling van een opleidingsklimaat en -beleidsplan en coördinatie van de uitvoering 
Individuele begeleiding medewerkers
Individuele begeleiding medewerkers

JANZ

info@janz.nl

Projecten
Procesmanagement
06 - 13 54 69 96
j.takkebos@janz.nl

Procesmanagement
Academie
06 - 10 55 50 28
r.vanoort@janz.nl

Postadres
Postbus 650
3900 AR Veenendaal