Procesmanagement

Het beheersen van processen, zowel intern als extern, kan een lastige en uitdagende opgave zijn. Klanten, in wat voor vorm dan ook, stellen hoge eisen aan dienstverlening, producten en resultaten. Kwaliteit en ook klanttevredenheid kun je in relatie brengen met processen omdat je met een procesgerichte aanpak flexibel en snel kunt inspelen op wat de omgeving van jou of jullie als organisatie vraagt. 

JANZ heeft jarenlange ervaring in het vormgeven, begeleiden en aanjagen van processen in de driehoek van onderwijs, overheid en arbeidsmarkt. Wij adviseren organisaties, teams en individuen over het effectief en efficiënt inrichten van processen om sneller tot gewenste resultaten kunt komen. Dit betreft zowel interne processen, die op de organisatie zelf zijn gericht, als externe processen, waarbij de organisatie een faciliterende rol dient te vervullen. Met onze uitgebreide kennis van alle bedrijfskundige en onderwijskundige disciplines zijn wij in staat om zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau de processen naar een hoger niveau te tillen met alle gevolgen van dien. Zoals onder andere een betere klantenbinding (ook bij overheid en onderwijs), inzicht in vraag en aanbod en een uitstekende interne en externe communicatie. 

Werkwijze

Bij organisaties die in samenhang procesmanagement willen verbeteren of organisaties die externe processen moeten managen, hanteren wij in onze begeleiding een integrale aanpak. Het beheersen van processen kan vrij complex zijn en het vergt de nodige inzichten om dat te realiseren. Door organisaties en medewerkers aan de hand mee te nemen in het vormgeven en begeleiden van processen leren wij hen dit uiteindelijk zelfstandig te doen. Wij ondersteunen onze opdrachtgevers eerst bij het optimaliseren van de huidige  processen voor wij verder gaan met de volgende stap. Doordat met name in grote organisaties veel managers en medewerkers denken in afdelingen en/of teams staan het proces en de klant niet altijd centraal. Door het toevoegen van extra perspectieven maken wij onze klanten hiervan bewust.

Referenties

Ga voor een overzicht van onze opdrachten naar onze pagina referenties.

Meer informatie?

Heeft u een vraag over onze diensten in procesmanagement? Of wilt u meer weten over JANZ? Neem vrijblijvend contact met ons op via info@janz.nl of ga naar onze contactpagina.

Ga naar contact

JANZ

info@janz.nl

Projecten
Procesmanagement
06 - 13 54 69 96
j.takkebos@janz.nl

Procesmanagement
Academie
06 - 10 55 50 28
r.vanoort@janz.nl

Postadres
Postbus 650
3900 AR Veenendaal