Projecten

JANZ biedt resultaatgericht projectmanagement en projectcoördinatie. Onze coördinatie wordt gekenmerkt door een voortvarende opstart van projecten en spoedig bereiken van resultaten. Wij ontzorgen onze opdrachtgevers volledig en zullen gedurende het project continu kijken naar borging en verduurzaming van de in het project opgenomen doelen op de lange termijn.

Onze projecten in de driehoek van overheid, arbeidsmarkt en onderwijs zijn vaak complex en/of worden in een complexe omgeving uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn organisatieontwikkelprojecten, overheidsprojecten, arbeidsmarktprojecten en onderwijsprojecten, soms deels of volledig gesubsidieerd.
Bij JANZ zorgt men voor het begrijpelijk en overzichtelijk maken van dit type projecten, die veelal op visionair en/of strategisch niveau zijn beschreven. Wij verlagen het abstractieniveau door strategische doelstellingen te vertalen naar operationele activiteiten en zo kunnen er daadwerkelijk stappen worden gemaakt naar het gewenste eindresultaat.

Onze projecten in het bedrijfsleven zijn gericht op de (door)ontwikkeling van organisaties en medewerkers. Uitgangspunt is dat het bedrijf en de medewerkers op optimaal niveau kunnen (gaan) presteren. Een voorbeeld hiervan is het opleiden 'in eigen huis', ofwel de huisacademie, waarbij de ontwikkeling van medewerkers deels of volledig in eigen hand wordt genomen. 

Werkwijze

Onze manier van werken is multidisciplinair en toekomstgericht. Door samenwerking en verbinding te realiseren draagt JANZ niet als enige partij het project, maar gezamenlijk met alle (in)directe betrokkenen. Dit maakt het draagvlak voor het succesvol uitvoeren van projecten vele malen groter en dát is onze drijvende kracht.

Referenties

Zie onze pagina referenties voor een overzicht van onze projecten.

Meer informatie?

Heeft u een vraag over onze diensten in projecten? Of wilt u meer weten over JANZ? Neem vrijblijvend contact met ons op via info@janz.nl of ga naar onze contactpagina.


Ga naar contact

JANZ

info@janz.nl

Projecten
Procesmanagement
06 - 13 54 69 96
j.takkebos@janz.nl

Procesmanagement
Academie
06 - 10 55 50 28
r.vanoort@janz.nl

Postadres
Postbus 650
3900 AR Veenendaal